Oferta

Pasieka Hodowlana „ Miodzio” w sezonie 2024 oferuje państwu matki pszczele o wysokich walorach
użytkowych, linii PIASKOWA, dla której prowadzimy program hodowlany krzyżowania pszczół.
Charakteryzujących się m.in. wysoką miodnością, łagodnością oraz niską rojliwością.

Poniżej przedstawiamy ceny matek:

Piaskowa – pszczoła kraińska powstała z krzyżowania pszczół o wysokim instynkcie higienicznym.
Pszczoły te odznaczają się bardzo dużą łagodnością nawet podczas złej pogody. Dobrze zimują z bardzo małym osypem. Spożywają mało pokarmu, są mało rojliwe, jeśli pojawi się nastrój rojowy można go łatwo opanować. Chętnie przechodzą do nadstawek, miód i pyłek w gnieździe gromadzony jest tylko na skrajnych plastrach. Pszczoły linii Piaskowa charakteryzują się bardzo dynamicznym rozwojem, mimo że początkiem wiosny podchodzą ostrożnie do czerwienia. Bardzo dobrze wypadły u nich próby higieniczne oraz zostały włączone jako grupa kontrolna do programu EurBeSt.

Zamówienia przyjmujemy od 1 września 2022r. do wyczerpania naszych możliwości produkcyjnych.
Podane ceny są wartościami netto, pasieka nie jest płatnikiem podatku VAT.
Matki podlegają refundacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-
2027 „Interwencje w sektorze pszczelarskim”

Scroll to Top